การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 ส่งทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีสานจากเหตุวาตภัย

     กองทัพภาคที่ 2 ส่งทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีสานจากเหตุวาตภัย ทำให้บ้านเรือนเสียหาย 5,997 หลัง พร้อมทั้งได้ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย เสร็จแล้วจำนวน 1,601 หลัง…
อ่านเพิ่มเติม...

รอง เสธ.ทภ.2 เปิดการอบรมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดการความรู้ถ่ายทอดความรู้

     พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท รอง เสธ.ทภ.2 เปิดการอบรมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดการความรู้ถ่ายทอดความรู้ ประสานงาน…

แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริงของการฝึก กรม ร.ฉก.ทภ.๒

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริงของของการฝึก กรม ร.ฉก.ทภ.๒…

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อพบปะพัฒนาสื่อมวลชนอีสานเหนือและแก้ไขปัญหาจัดระเบียบพื้นที่คำชโนด

พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 พบปะพัฒนาสื่อมวลชน ตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน พบปะชี้แจงการดำเนินงานของ ทภ.2 ในห้วงที่ผ่านมา ณ…

แม่ทัพภาคที่ ๒ ปิดการอบรมผู้นำชุมชน รุ่นที่ ๓/๖๐ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

   พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ปิดการอบรมผู้นำชุมชน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐…

รอง มทภ.๒ ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ณ ลำห้วยปอ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.๒ ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ณ ลำห้วยปอ บ.ดอนใหญ่ ม.๙ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  

แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบเข้าช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการเกิดพายุฤดูร้อน

กองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท วิชัย แชจอหอ ในห้วงที่ผ่านมา

แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยระดับ กรมทหารราบเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยระดับ กรมทหารราบเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกองพลทหารราบที่ ๖ โดย…

พลโท อุดร ประภาสะวัต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ พร้อมด้วย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้นำชุมชน

     พลโท อุดร ประภาสะวัต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ พร้อมด้วย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา…

พลเอก เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลของส่วนราชการ

     พลเอก เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ…

แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการข่าวสาร ประจำปี ๒๕๖๐

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการข่าวสาร ประจำปี ๒๕๖๐…