การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

เปิดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ชุดประสานงานประจำพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ไทย – ลาว

      พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร ร่วมกับ พลตรี จันทอง สอนตะอาด รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว เปิดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ชุดประสานงานประจำพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ไทย - ลาว โดยมี พลตรี อัครเดช บุญเที่ยม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีฯ ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการจัดสัมนาและพิจารณาโครงการขยายผล…

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการจัดสัมนาและพิจารณาโครงการขยายผล การจัดการน้ำชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวพระราชดำริ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงพิเศษ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงจัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนในพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     ในงานวิสาขบูชา พุทธบารมีปีที่ 12 ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์จังหวัดนครราชสีมา คณะสงฆ์ นำโดย พระราชสีมาภรณ์…
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีกวนข้าวมธุปายาท (ข้าวทิพย์)…

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีกวนข้าวมธุปายาท (ข้าวทิพย์) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ ๒…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค ๒ พร้อมด้วย หน่วยราชการ ภาครัฐ และเอกชน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาค ๒ นำสื่อมวลชน เปิดบ้านตามติดชีวิตทหารใหม่

     เมื่อวันที่ 16 พ.ค.62 พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำสื่อมวลชน เยี่ยมชมการฝึก รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารช่างที่ 3…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน…

    เมื่อวันที่ 16 พ.ค.62 พลตำรวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน ตามโครงการคืนความสุขให้ประชาชน…
อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้บัญชาการทหารบก…

     พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ประธานรับมอบเงินจากผู้สนับสนุน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลทหารบก ที่ปลดพิการทุพพลภาพ…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2…

     ดร.รอยล จิตรดอน ประธานอนุกรรมการในคณะปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่…
อ่านเพิ่มเติม...

จเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน…

     พลเอก วุฒิไกร คล้ายวงษ์ จเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เป็นหัวหน้าคณะชุดตรวจ เข้าพิ้นที่ กองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube