การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

     พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม Kick off โครงการขุดลอก ลำห้วย คูคลอง และการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองหาร ถึงเกาะดอนสวรรค์ สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมี พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ จิตอาสา…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน…

      พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก ธเนตร จุลโนนยาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เดินทางตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศตามโครงการ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พันเอก มงกุฎ แก้วพรหม…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ส่งมอบพื้นที่โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดจากการดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมของชุดช่างกรมทหารช่างที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชน…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชน ตำบลหนองไผ่ล้อม ในการขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับตำบล ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะและให้โอวาทกำลังพลที่จะเข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

    พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนรถในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่องานด้านบรรเทาสาธารณภัย “ภัยแล้ง วาตภัย” ประจำปี 2561…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

      พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนรถเพื่อด้านบรรเทาสาธารณภัย “ภัยแล้ง วาตภัย” ประจำปี 2561…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดน้ำในพื้นที่วัดบ้านวังยาว ตรวจเยี่ยมการดำเนินตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านวังยาว ตำบลเกิ้ง…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ทอดผ้าป่ารวมใจราษฎ์ รัฐ 9,999…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีทำบุญอายุวัฒนพระราชสุตาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และทอดผ้าป่ารวมใจราษฎ์ รัฐ 9,999…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ…

     พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ให้ต้อนรับ พันเอก อานุภาพ ศิริมณฑล…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดงานบุญประจำปี 2561 ของวัดหนองไผ่…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดงานบุญประจำปี 2561 ของวัดหนองไผ่ โดยคณะกรรมการวัดหนองไผ่ได้จัดงานประจำปีขึ้น จากความร่วมมือของคหบดี…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube