การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2562

     ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว กองทัพบกได้จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ในระดับภาค กองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ เป็นการคัดเลือกหน่วยที่มีความพร้อมสูงสุด จากหน่วยต่างๆ ในกองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมชมการสาธิตการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ ในการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุง…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

      พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกการแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุงของกองทัพภาคที่ 2 ( Log ex 62…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 วางพวงมาลาถวายสักการะ…

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 วางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันเสด็จสวรรคต ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์…
อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.…

      เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่บ้านทหารบกจัดกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร.…

     คุณวัฒณา บุญเทียม รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 (2) พร้อมด้วย พันเอกหญิง สุรางคนา เอี่ยมวิจิตร์ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการส่งมอบงานด้านกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดบึงกาฬ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมสามัญประจำปี 62…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมสามัญประจำปี 62 เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิรับทราบสถานภาพทางการเงิน เพื่อพิจารณาดอกผลกองทุนมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ปล่อยแถวกำลังพลจากความร่วมมือ…

     พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ปล่อยแถวกำลังพลจากความร่วมมือระหว่าง กรมทหารพรานที่ 26 และอุทยานแห่งชาติทับลาน และส่วนราชการในท้องที่…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการทหาร ร่วมถวายราชสักการะ…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการทหารหน่วยขึ้นตรง คณะแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ร่วมถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดการตรวจสอบ/แข่งขัน…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดการตรวจสอบ/แข่งขัน การฝึกทางทหารประกอบดนตรี ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ฯ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมประชุมหารือแนวทางเพื่อพัฒนาสัมพันธ์…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลเอก โปว เฮง ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest