การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเบี่ยมพบปะหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเบี่ยมพบปะหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ของกองพันทหารราบที่ 3 และให้โอวาทความห่วงใยที่มีต่อทหารใหม่ที่เข้ามาประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2560 ณ สโมสรมณฑลทหารบกที่ 25 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 จับมือผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดการแสดงของช้างฝาแฝดคู่แรกของโลกสมญา “สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาสู่น้องๆทหารใหม่ที่กำลังฝึกในห้วงสัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกสีสันการฝึกเริ่มเข้มข้น พ่อแม่…
อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2…

     พันเอก วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 วางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่ค่ายสุรนารี ชมการฝึกของหน่วยฝึกต่างๆ ซึ่งอีกไม่นานลูกๆหลานๆ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมการพัฒนาการดำเนินงานด้านการข่าวให้กับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เปิดอบรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชา…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะและมอบนโยบายด้านการฝึกทหารใหม่ ให้กับผู้ฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60 ทั้ง 56 หน่วยฝึก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ นายรอยล จิตรดอน…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ นายรอยล จิตรดอน ประธานกรรมการปฎิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารกองประจำการ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการฝึกทางทหารประกอบดนตรี…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาค 2…

    พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดอุบลราชธานี ณ จุดผลักดันน้ำ ประตูระบายน้ำเขื่อนธาตุน้อย ตำบลสหธาตุ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

    พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจสภาพน้ำท่วมทางเรือบริเวณบ้านโคกกลาง ตำบลโนนสัง และพบปะให้กำลังใจ…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest