การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 วางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันเสด็จสวรรคต

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 วางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันเสด็จสวรรคต ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมืองฯจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสวรรคต ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศ เมืองลพบุรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231      สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กษัตริย์ แห่งกรุงศรีอยุธยา…
อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.…

      เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่บ้านทหารบกจัดกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร.…

     คุณวัฒณา บุญเทียม รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 (2) พร้อมด้วย พันเอกหญิง สุรางคนา เอี่ยมวิจิตร์ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการส่งมอบงานด้านกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดบึงกาฬ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมสามัญประจำปี 62…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมสามัญประจำปี 62 เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิรับทราบสถานภาพทางการเงิน เพื่อพิจารณาดอกผลกองทุนมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ปล่อยแถวกำลังพลจากความร่วมมือ…

     พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ปล่อยแถวกำลังพลจากความร่วมมือระหว่าง กรมทหารพรานที่ 26 และอุทยานแห่งชาติทับลาน และส่วนราชการในท้องที่…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการทหาร ร่วมถวายราชสักการะ…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการทหารหน่วยขึ้นตรง คณะแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ร่วมถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดการตรวจสอบ/แข่งขัน…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดการตรวจสอบ/แข่งขัน การฝึกทางทหารประกอบดนตรี ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ฯ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมประชุมหารือแนวทางเพื่อพัฒนาสัมพันธ์…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลเอก โปว เฮง ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4…
อ่านเพิ่มเติม...

     กองบังคับการควบคุมที่ 2/ ศูนย์อำนวยการและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับรายงานจากแหล่งข่าว มีการลักลอบขนยาเสพติด…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ ๒…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีในการอุปสมบทหมู่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา…
อ่านเพิ่มเติม...

พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก…

     พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งทางแผนกส่งกำลังเสบียงกองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยข้องด้านยาเสพติด…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยข้องด้านยาเสพติด ตามที่ผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพบก…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest