การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรม “รวมใจปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ กองทัพภาคที่ 2”

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำทีมกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 พร้อมครอบครัวเปิดกิจกรรม “รวมใจปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ กองทัพภาคที่ 2” โดยมีหน่วยขึ้นตรงผลัดกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสำหรับเดือนมกราคม กองพลพัฒนาที่ 2 เป็นหลักในการจัดครั้งนี้ ระยะทางปั่นไม่ต่ำ 30 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทาง กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 - มูลนิธินักรบไทย…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รับฟังบรรยายสรุปและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมการจัดกิจกรรมฯ…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมการจัดกิจกรรมฯ เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ ”สานพลังสร้างฝัน…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการสานพลัง สร้างฝันเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ที่ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย…
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561 เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงกระทำพิธี วางพวงมาลา รัชกาลที่ 5, อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประตูชุมพล,…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube