การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ ๒ ปิดการอบรมผู้นำชุมชน รุ่นที่ ๓/๖๐ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

   พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ปิดการอบรมผู้นำชุมชน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
อ่านเพิ่มเติม...

รอง มทภ.๒…

พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รอง มทภ.๒ ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ณ ลำห้วยปอ บ.ดอนใหญ่ ม.๙ ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยระดับ กรมทหารราบเฉพาะกิจ…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยระดับ กรมทหารราบเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกองพลทหารราบที่ ๖ โดย กรมทหารราบที่ ๒๓…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท อุดร ประภาสะวัต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒…

     พลโท อุดร ประภาสะวัต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ พร้อมด้วย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา…
อ่านเพิ่มเติม...

พลเอก เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ…

     พลเอก เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ ๒…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการข่าวสาร ประจำปี ๒๕๖๐ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒…
อ่านเพิ่มเติม...

กอ.รมน.จว.นครราชสีมา…

     กองทัพภาคที่ ๒ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมขับเคลื่อนแผนงานการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube