การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในห้วงเทศกาลปีใหม่

https://youtu.be/1rr6cIEhI7M      เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 นาฬิกา พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ศูนย์เปิดศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในห้วงเทศกาลปีใหม่ ณ อาคารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ซึ่งได้มีการเชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิดจากจุดวิกฤตทั้ง 20 จังหวัด จำนวน 314 จุด…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 นำคณะผู้บริหารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชุมเพื่อชี้แจง…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรม “ด่านครอบครัว…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร  รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม "ด่านครอบครัว ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561" และการใช้งาน แอปพลิเครชั่น…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการอุปสมบท…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการอุปสมบท บวชเนกขัมมะจาริณี ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันชายแดน…
อ่านเพิ่มเติม...

พลเอก วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก…

     พลเอก วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก นำความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารบก อ่านสาส์นอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2561…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube