การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยมี พลโทวิชัย แชจอหอ…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒…

     พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์กองทัพบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๑๙…
อ่านเพิ่มเติม...

มทภ.2…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ร่วมพิธีบวงสรวงถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จบูรพกษัตริย์ วีรกษัตรี…
อ่านเพิ่มเติม...

มทภ.2…

        พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการขุดลอกสระหนองพุกเพื่อเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของชุมชนในฤดูแล้ง หรือบ่อขนมครก…
อ่านเพิ่มเติม...

มทภ.2…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย และชมการสาธิตแผนการปฏิบัติการควบคุมฝูงชน…
อ่านเพิ่มเติม...

พล.อ.ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก…

     พลเอก ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านกำลังพล และคณะฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า ชี้แจง…
อ่านเพิ่มเติม...

รอง มทภ.2…

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กองทัพภาคที่ 2/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube