การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชน ตำบลมะเกลือเก่า “เดินทางตามรอยเท้าพ่อหลวง และร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชน ตำบลมะเกลือเก่า “เดินทางตามรอยเท้าพ่อหลวง และร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ประชาชน ตำบลมะเกลือเก่า จำนวน ๓๓๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงออก…
อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร…

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒…

     พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์กองทัพบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๑๙…
อ่านเพิ่มเติม...

มทภ.2…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ร่วมพิธีบวงสรวงถวายกตัญญุตาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จบูรพกษัตริย์ วีรกษัตรี…
อ่านเพิ่มเติม...

มทภ.2…

        พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการขุดลอกสระหนองพุกเพื่อเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของชุมชนในฤดูแล้ง หรือบ่อขนมครก…
อ่านเพิ่มเติม...

มทภ.2…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย และชมการสาธิตแผนการปฏิบัติการควบคุมฝูงชน…
อ่านเพิ่มเติม...

พล.อ.ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก…

     พลเอก ศุภฤกษ์ ไม้แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก เป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านกำลังพล และคณะฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า ชี้แจง…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube