การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมการทดสอบและตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมการทดสอบและตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศ กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพล ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำความห่วงใยจากแม่ทัพภาคที่ 2 สู่หน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยขึ้นตรงกองพทหารราบที่ 6 ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจพื้นที่บริเวณบ้านพักหนองไผ่ล้อม…

    เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำความห่วงใยลงถึงพื้นที่ชุมชนทหารตรวจพื้นที่บริเวณบ้านพักหนองไผ่ล้อม…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เยี่ยมให้กำลังใจน้องๆ…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เยี่ยมให้กำลังใจน้องๆ ในการฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองฯ…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒…

     พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการตรวจสอบแข่งขัน…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการตรวจสอบแข่งขัน การฝึกทางทหารประกอบดนตรี HOP TO THE BODIES SLAEMS จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรีธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรีธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก(12 นาย) ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมหน่วยฝึกทหารใหม่…

     พลตรีสุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุมหน่วยฝึกทหารใหม่ จัดตั้งกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง/ญาติทหารใหม่…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย…

    เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ ในพื้นที่ตำบลโป่ง…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube