การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน โครงการ CSR : Sustainability Frame Work CSR Project

พลโท อัครเดช บุญเทียม  แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน โครงการ CSR : Sustainability Frame Work CSR Project ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมมา      ตามโครงการนี้เพื่อแสดงผลงานการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการด้าน CSR โดยผลการดำเนินงานในปี 2562 ทั้ง 2 โครงการ คือ…
อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือทุกภาคส่วน…

     นาย สฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือทุกภาคส่วน ติดตามการให้การช่วยเหลือประชาชนหลังประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี     …
อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

     พันเอก นรธิป โพยนอก รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 จัดการประชุม After Action Review (AAR) หรือ “การทบทวนหลังกิจกรรม” หลังจากที่ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย…
อ่านเพิ่มเติม...

คณะนักศึกษาพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารของกองทัพภาคที่ 2…

     พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 มอบให้ พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผบ.มทบ.21 เป็นผู้แทนเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านภูเขาลาด…
อ่านเพิ่มเติม...

มณฑลทหารบกที่ 22 ได้นำกำลังพล ทั้งภาครัฐ เอกชน…

     พลตรี พูลศักดิ์ สมบูรณ์ ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 22 ได้นำกำลังพล ทั้งภาครัฐ เอกชน นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนที่มีจิตสา ร่วมกิจกรรม…
อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะประชาชน…

    พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะประชาชน ตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยผู้นำองค์กร คหบดี เหล่าดาราศิลปิน…

     กองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 , นาย สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, พลตรี รณกร ปานกุล ผู้บัญชาการมนฑลทหารบกที่ 22…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบเงินและถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบเงินและถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จากคณะ นาย วิเชียร จันทร์โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิก…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพน้อยที่ 2 จัดพิธี รับ – ส่ง…

     ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก แลพ พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube