การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พล.ร.6 รับการตรวจประกันคุณภาพการฝึกระดับกองทัพบก

     พลตรี สดับพงษ์ จันทุรัตน์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ตรวจประกันคุณภาพการฝึกระดับกองทัพบก ประจำปี 2563 โดยมีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับหน่วยทุกระดับของกองพลทหารราบที่ 6 ต้อนรับ ที่ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ.ร้อยเอ็ด     การตรวจประกันคุณภาพการฝึกระดับกองทัพบก เป็นอีกงานหนึ่งที่หน่วยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง…
อ่านเพิ่มเติม...

กองพลพัฒนาที่ 2 จัดยุทโธปกรณ์ พร้อมนำกำลังพลจิตอาสา…

     ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 จัดยุทโธปกรณ์ พร้อมนำกำลังพลจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืชผักตบชวา ภายในโรงเรียนไชยมงคล…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 เปิด “โครงการกองทัพบก อาสา…

      พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 2 เปิด "โครงการกองทัพบก อาสา…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

     พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกตาม…

     พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกตาม "โครงการรักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" เพื่อสืบสานสืบสานพระราชปณิธานฯ…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2…

     จากการที่ ชมรมลูกเสือสัมพันธ์ ซึ่งเป็นชมรมที่มุ่งบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และให้การสนับสนุนหน่วยทหารพรานและกองทัพภาคที่ 2 มาโดยตลอด แม่ทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน “โครงการ…

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน และรับฟังการบรรยานสรุปในพื้นที่ จังหวัดเลย ณ อุทยานเทิดพระเกียรติ…
อ่านเพิ่มเติม...

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี…

     เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 63 เวลา 11.00 น. กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย…
อ่านเพิ่มเติม...

ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ ทภ.2 ตรวจเยี่ยม การเตรียมการฝึกผสมรหัส…

     พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 เพื่อติดตามนโยบาย ในการฝึกเพื่อเตียมความพร้อมของหน่วยกองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube