การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ทภ.2/กอ.รมน.ภาค 2 จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

     พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ หัวหน้าคณะประสานการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านป่าไม้) ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ ซึ่งการฝึกอบรมฯ มีขึ้นในห้วงวันที่ 21 -…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ติดตามนโยบายและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องจาก…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมบุคลากรต้านยาเสพติด ประจำปี…

พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมบุคลากรต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลเอก โปว เฮง ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4 จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา ( RBC )…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล ติดตามผลการดำเนินงาน…

     พลโท กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการ ลงพื้นที่อีสานติดตามผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของหน่วยในพื้นที่ตามแผนพัฒนาของกองทัพบก โดยมี พลตรี…
อ่านเพิ่มเติม...

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม…

    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ พลเอก โปว เฮง…

    พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ พลเอก โปว เฮง ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

    พลตรี ณรงค์ กลั่นวารี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2/เลขาธิการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค จัดการประชุมและชี้แจงคณะกรรมการฝ่ายไทย…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube