การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนถวายหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนถวายหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม ตำบลโพนทอง ในการร่วมสร้างอาคารพักคนไข้ 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562  
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 ตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยประจำปี…

     กองทัพภาคที่ 2/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ภายใต้การดำเนินการของกองพลพัฒนาที่ ๒/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีลุยจับกุมยาบ้าและยาไอซ์

     กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ศูนย์อำนวยการและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองบังคับการควบคุมที่ 1 ได้รับรายงานมีการเสพยาและจำหน่ายยาบ้า…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีเปิดวันต่อต้านยาเสพติดโลก

      วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อังกฤษ: International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 พร้อมด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร /…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมและฟังบรรยายสรุปแนวทางการส่งมอบงาน…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 พร้อมด้วย นาย สุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ /…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา ณ…

     พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม รองเจ้าคณะภาค 1 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 นาย นิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ผู้มีจิตศรัทธา…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

    พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการส่งมอบงานด้านกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดยโสธร…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube