การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

“Big Cleaning Day” พื้นที่โรงเรียนหนองขอนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

     พันเอก นราธิป โพยนอก รองเสธนาธิการกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันตรี นายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความร่วมมือ "Big Cleaning Day" พื้นที่โรงเรียนหนองขอนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หลังน้ำลดระดับลง ซึ่งมีกำลังพลของหน่วย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่เข้าไปช่วยฟื้นฟู…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่อีสาน…

    พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่อีสาน ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการผลัดเปลี่ยนกำลังป้องกันชายแดน ประจำปี 2563,…
อ่านเพิ่มเติม...

พันโท นายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน พร้อมด้วย ร้อยตรี สมบัติ…

     พันโท นายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน ผู้บังคับกองพันทหารเสนารักษที่ 3 พร้อมด้วย ร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ หรือบัวขาว…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมร่วมหน่วยงานประกอบด้วย นาย ธีรคมน์ อริยสุนทร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 ,นาย บุญสม…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 จัดพิธีให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการที่รับราชการมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น ตั้งใจ…
อ่านเพิ่มเติม...

นาย ชวน หลีกภัย ประธานสภาและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม…

     นาย ชวน หลีกภัย ประธานสภาและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี อำเภอพิบูล จังหวัดอุบลราชธานี…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 พลตรีชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 และร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ เดินทางลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ…
อ่านเพิ่มเติม...

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ร่วมพิธี…

     พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ร่วมพิธี "วันมหิดล" ประจำปี 62 ชึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และจิตอาสา…

     พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และจิตอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube