การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

กองทัพภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙   พระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี กองทัพภาคที่ ๒…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาสาทหารพราน…

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาสาทหารพราน มุจจรินท์ ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดคุ้มครองครูชุดปฏิบัติการ สังกัด…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกซักซ้อม – แผนป้องกันประเทศ…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกซักซ้อม - แผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2563…
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระกียรติฯ ตามโครงการ “ทบ.…

     พลโท พัลลภ เฟื่องฟู ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการปัองกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เป็นประธานพิธีปลูกป่าตามโครงการ "ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ"…
อ่านเพิ่มเติม...

สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ…

     คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"…
อ่านเพิ่มเติม...

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี…

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของรัฐบาล โดยมี พลตรี พิเชษฐ์อาจฤทธิรงค์…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2…

พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับศพ อส.ทพ.มุจลินท์ ศรีแก้ว…

วันที่ 15 ก.ค.63 เวลา 14.30 น. ที่ สนามบิน บน.21 กองทัพภาคที่ 2 โดย มทบ.22 จัดกองทหารเกียรติยศ และกำลังพล พร้อมด้วยญาติ ร่วมพิธีรับศพ อส.ทพ.มุจลินท์ ศรีแก้ว…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube