การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน

คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 นำคณะสมาคมแม่บ้าน กองทัพภาคที่ 2 เยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้านกองกำลังสุรนารี หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน และตำรวจตระเวนขายแดน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบรืโภค ให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นและกล่าวให้กำลังใจ “ขอบคุณที่เสียสละ อยู่ห่างครอบครัว…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2…

     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2…

     เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่กำลังพล และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมา พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อม คุณปาริชาต เกียรติสาร…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมประชุมสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2562…

     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารขนาดเล็กกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะเดินทางลงพื้นที่อีสาน โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานกองบิน 21…
อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทอดพระเนตร โครงการ “ทหารพันธุ์ดี”…
อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะน้องทหารใหม่ ผลัด 2 ประจำปี 2562…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะน้องทหารใหม่ ผลัด 2 ประจำปี 2562 พร้อมให้โอวาทและขอบคุณน้องที่เสียสละเข้ามาทั้งที่สมัครใจ และที่จับฉลาก…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest