การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ เป็นประธานพิธีผูกพัทธสีมา – ฝังลูกนิมิต พระอุโบสถวัดแสนสุข

     พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีผูกพัทธสีมา - ฝังลูกนิมิต พระอุโบสถวัดแสนสุข โดยมี พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ร่วมพิธีฯ ณ วัดแสนสุข ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวันครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ ๒…

     กองทัพภาคที่ ๒/ศูนย์บรรเทาและป้องกันสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๒ ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ ๒…

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยกองพลพัฒนาที่ ๒ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ ๒…

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมทีมยิงปืนทางยุทธวิธีของกองทัพภาคที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ ๒…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒…

     พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ครบรอบปีที่ ๓๙…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมาย…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมาย มอบใบประกาศนียบัตร ใบประกาศชมเชย และปิดการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ซึ่งได้จัดการแข่งขันในห้วง…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีขอรับพร…

     เนื่องด้วยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทย กองทัพภาคที่ ๒ โดย พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube