การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระเจ้าปากดำองศ์ปฐมขึ้นประดิษฐานภายในอุโบสถ และพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระเจ้าปากดำองศ์ปฐมขึ้นประดิษฐานภายในอุโบสถ และพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 โดยมีคณะข้าราชการ คหบดี และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ร่วมพิธีฯ ณ วัดหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ สุรดา ธรรมวินทร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตจะบรรจบครบรอบ ๑ ปี ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมชุดควบคุมการปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจ กองกำลังรักษาความสงบชุดควบคุบ 23 (Board…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และปฎิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ประชุมมอบนโยบายและสั่งการผู้บังคับหน่วยถึงระดับกองพัน  ยังคงดำรงความมุ่งหมายต่อนโยบายเดิมและขยายผลความสำเร็จ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2…

      พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานการตรวจความพร้อมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ…

     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประทานผ้าพระกฐิน โดยมอบให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ฟังบรรยายสรุปการเตรียมแผนการรองรับควบคุมสถานการณ์ ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube