การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลโท ศักดา เปรุนาวิน แม่ทัพน้อยที่ ๒ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง กองทัพภาคที่ 2

     พลโท ศักดา เปรุนาวิน  แม่ทัพน้อยที่ ๒ และ คณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง กองทัพภาคที่ 2 ของหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา      การฝึกในครั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้ปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก โดยให้ทุกหน่วยดำเนินการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีวางศิลากฤกษ์เจดีย์พุทธรัตนมณีมงคลชัย เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ณ สวนสรรพสิ่ง…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ดำเนินการเร่งรัดตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา การกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชที่กีดขวางทางระบายน้ำ โดย กองทัพภาคที่…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมโดยกองทัพภาคที่ 2 ในห้วงที่ผ่านมา…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในกิจกรรมเต้นแอโรบิค และกิจกรรม…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในกิจกรรมเต้นแอโรบิค และกิจกรรม “รวมใจปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ทภ.2” เพือติดตาม/ประเมินผลตามโครงการ 21…
อ่านเพิ่มเติม...

ทภ.2 เปิดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.2…

     พลตรี สนธยา ศรีเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2560…
อ่านเพิ่มเติม...

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา เรื่อง…

     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วม 3 ฝ่าย รักษาความปลอดภัย และให้การต้อนรับ…
อ่านเพิ่มเติม...

คุณ เบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก…

     คุณ เบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมคณะได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ ของกำลังพลในพื้นที่อีสานตอนบน โดยมี คุณหญิง รัตนาภรณ์…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube