การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ปิดการอบรมผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 2

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ปิดการอบรมผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 และชื่นชมผู้เข้ารับการอบรมที่มีความตั้งใจและมีผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก ณ ห้องร่วมเริงไชย สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 มอบของขวัญเด็กให้กับบุตรหลานกำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก โดยมีสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมกองร้อยเตรียมพร้อมกองทัพภาคที่ 2 ของหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 โดยมี พันโท…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

      พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมกองร้อยเตรียมพร้อมกองทัพภาคที่ 2 ของหน่วยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 โดยมี พันโท เรวัฒ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561  พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมกองร้อยเตรียมพร้อมกองทัพภาคที่ 2 ของหน่วยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2561…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์…

     พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมการอบรมผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้นโยบายของรัฐบาล…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ บ้านคกงิ้ว…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ…

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัวทหารสดใสห่างไกลความพิการ” โดยมี คุณ สุรดา ธรรมวินทร…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube