การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการ “ทหารไทย หัวใจ PR”

      กองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดการฝึกอบรมเทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนวใหม่ เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี่และการประชาสัมพันธ์มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานมอบใบประกาศและกล่าวปิดการอบรมให้กำลังพลที่ได้อบรมใช้ศักยภาพการทำงานให้ดีที่สุด เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการลงนามถวายพระพร…

       พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2…

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…
อ่านเพิ่มเติม...

พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เป็นประธานมอบใบประกาศตามโครงการ…

พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2  เป็นประธานมอบใบประกาศตามโครงการ "ความร่วมมือพัฒนาศักยภาพกำลังพลกองทัพภาคที่ 2 (รุ่นที่ 1) โดยมีวิทยาลัยศิลปหัตกรรมกรุงเทพ…
อ่านเพิ่มเติม...

พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2…

พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2  เป็นประธานในการเปิดอบรมเทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนวใหม่ ตามโครงการ "ทหารไทยหัวใจ PR" …
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ ๒…

     พลโท วิชัย  แชจอหอ  แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร   กองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐…
อ่านเพิ่มเติม...

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สักการะพระธาตุพนม…

     พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สักการะพระธาตุพนม ดูแนวทางการขึ้นทะเบียนมรดกโลก และประชุม กอร.กลุ่มจังหวัดอีสาน โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการ กองทัพภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พลตรี ชัชพีรวิทย์…

     พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการ กองทัพภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ พลตรี ชัชพีรวิทย์ เรนวาลี หัวหน้าผู้ตรวจฯ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะฯ…

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะฯ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการโครงการต่างๆ ของรัฐบาล โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube