การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

     พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม Kick off โครงการขุดลอก ลำห้วย คูคลอง และการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองหาร ถึงเกาะดอนสวรรค์ สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมี พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการ จิตอาสา…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน…

      พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก ธเนตร จุลโนนยาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เดินทางตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศตามโครงการ…
อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร…

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเสด็จฯ ปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พันเอก มงกุฎ แก้วพรหม…
อ่านเพิ่มเติม...

คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่ทหารบก…

     คุณเบญจวรรณ   สิทธิสาท  นายกสมาคมแม่ทหารบก เปิดแถลงข่าวการจัดจำหน่ายสลากกาชาดในส่วนกองทัพบก และรับมอบเงินสนับสนุนการจำหน่ายสลากและรางวัลสำหรับผู้ที่โชคดี…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ส่งมอบพื้นที่โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดจากการดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมของชุดช่างกรมทหารช่างที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชน…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชน ตำบลหนองไผ่ล้อม ในการขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับตำบล ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะและให้โอวาทกำลังพลที่จะเข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

    พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนรถในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่องานด้านบรรเทาสาธารณภัย “ภัยแล้ง วาตภัย” ประจำปี 2561…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube