การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีเปิดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

     จังหวัดนครราชสีมา จัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2560 โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีเปิดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 ส่งทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีสานจากเหตุวาตภัย

     กองทัพภาคที่ 2 ส่งทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีสานจากเหตุวาตภัย ทำให้บ้านเรือนเสียหาย 5,997 หลัง พร้อมทั้งได้ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย เสร็จแล้วจำนวน 1,601 หลัง และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ
อ่านเพิ่มเติม...

รอง เสธ.ทภ.2 เปิดการอบรมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดการความรู้ถ่ายทอดความรู้

     พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท รอง เสธ.ทภ.2 เปิดการอบรมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดการความรู้ถ่ายทอดความรู้ ประสานงาน และยกระดับผู้ที่มีความรู้ด้านการจัดการให้เข้าใจทิศทางในการจัดการความรู้ สามารถนำแผนแม่บทในการจัดการความรู้ของกองทัพภาคที่ 2
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริงของการฝึก กรม ร.ฉก.ทภ.๒

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริงของของการฝึก กรม ร.ฉก.ทภ.๒ ในพื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ ๒
อ่านเพิ่มเติม...

มทภ.2 ตรวจเยี่ยมพื้นที่คำชะโนดเพื่อรับทราบปัญหา

พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ตรวจเยี่ยมพื้นที่คำชะโนดเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ให้ท้องถิ่นดูแลระบบบริหารการจัดการพื้นที่  ให้ดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุด
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 พบปะพัฒนาสื่อมวลชน ตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน พบปะชี้แจงการดำเนินงานของ ทภ.2 ในห้วงที่ผ่านมา ณ โรงแรมบ้านเชียง จว.อุดรธานี
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ ๒ ปิดการอบรมผู้นำชุมชน รุ่นที่ ๓/๖๐ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒…

   พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ปิดการอบรมผู้นำชุมชน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ ๒…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีเปิดเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างสองฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งได้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุด ณ บ้านมะดัน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ…
อ่านเพิ่มเติม...