การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ทบ.)

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2, พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยม และสังเกตุการณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2563 ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นเจ้าหน้าที่ให้กำกับดูแลให้เรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ,…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ , พนักงานราชการ, ลูกจ้าง และบุตรของกองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที 2 ประจำปี 2563…
อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดนครราชสีมา เปิดครัวพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า…

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย…
อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพภาคที่ 2…

    พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพภาคที่ 2 ที่เตรียมเข้ารับการฝึก Lightning…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2…

     พลตรี ราชัน ประจันตะเสนเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชน และตรวจเยี่ยมหน่วย กรมทหารราบที่ 8…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2…

     พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการตรวจร่างกายการคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

    พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการคัดเลือกทหารกองประจำการ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร ส่งทางอากาศ…
อ่านเพิ่มเติม...

พล.ร.6 รับการตรวจประกันคุณภาพการฝึกระดับกองทัพบก

     พลตรี สดับพงษ์ จันทุรัตน์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ตรวจประกันคุณภาพการฝึกระดับกองทัพบก ประจำปี 2563 โดยมีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube