การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเบี่ยมพบปะหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเบี่ยมพบปะหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ของกองพันทหารราบที่ 3 และให้โอวาทความห่วงใยที่มีต่อทหารใหม่ที่เข้ามาประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2560 ณ สโมสรมณฑลทหารบกที่ 25 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 จับมือผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดการแสดงของช้างฝาแฝดคู่แรกของโลกสมญา “สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย…
อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ…

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เฝ้ารับ -…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาสู่น้องๆทหารใหม่ที่กำลังฝึกในห้วงสัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกสีสันการฝึกเริ่มเข้มข้น พ่อแม่…
อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โรงเรียนบ้านนามั่ง ทรงทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมงานฝีมือของประชาชนในพื้นที่ โดยมี…
อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2…

     พันเอก วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 วางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่ค่ายสุรนารี ชมการฝึกของหน่วยฝึกต่างๆ ซึ่งอีกไม่นานลูกๆหลานๆ…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดอบรมการพัฒนาการดำเนินงานด้านการข่าวให้กับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest