การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ประธานเปิดโครงการ “โครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำละงพลที่พิการ และทุพพลภาพของกองทัพบก ประจำปี 2562” ครั้งที่ 5

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563   รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ประธานเปิดโครงการ “โครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำละงพลที่พิการ และทุพพลภาพของกองทัพบก ประจำปี 2562” ครั้งที่ 5 โดยมี พันเอกหญิง ภัทรวรรณ รุ่งศรีทอง รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีฯ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการทหารบก…

      พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกพร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก(RDF กองทัพภาคที่2 โดย…
อ่านเพิ่มเติม...

รองนายกรัฐมนตรี…

     พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ประชุมผ่านผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 โดยมี พลโท…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมแถลงข่าวการเชิญร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุน…

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมแถลงข่าวการเชิญร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุน ซื้อเครื่องมือแพทย์ และสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรนารี โดยมี พลตรี…
อ่านเพิ่มเติม...

พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก…

พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยด้านกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ในห้วงวันที่ 7 – 8 มกราคม 2563 โดยมี พลโท…
อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราช 904 วปร. พร้อมคณะฯ…

     พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราช 904 วปร. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ ประชุมติดตามการพัฒนาและพื้นฟูพื้นที่ลำตะคอง…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปิดทองฝังลูกนิมิต ณ…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และคุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปิดทองฝังลูกนิมิต ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอกาบเชิง พร้อมด้วย พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 11 วัดทองนพคุณ ประธานฝ่ายสงฆ์…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube