การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามนโยบายและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ติดตามนโยบายและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ยุติบทบาทลง พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการปฎิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา โดยมี พลตรี รณกร ปานกุล ผู้บัญชาการทณฑลทหารบกที่ 26 ให้การต้อนรับและร่วมประชุม…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมบุคลากรต้านยาเสพติด ประจำปี…

พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมบุคลากรต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4…

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลเอก โปว เฮง ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4 จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา ( RBC )…
อ่านเพิ่มเติม...

พลโท กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล ติดตามผลการดำเนินงาน…

     พลโท กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการ ลงพื้นที่อีสานติดตามผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของหน่วยในพื้นที่ตามแผนพัฒนาของกองทัพบก โดยมี พลตรี…
อ่านเพิ่มเติม...

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม…

    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ พลเอก โปว เฮง…

    พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ พลเอก โปว เฮง ผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่ 4…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

    พลตรี ณรงค์ กลั่นวารี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2/เลขาธิการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค จัดการประชุมและชี้แจงคณะกรรมการฝ่ายไทย…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2…

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์…
อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลโท ธัญญา…
อ่านเพิ่มเติม...

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube