ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน

คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 นำคณะสมาคมแม่บ้าน กองทัพภาคที่ 2 เยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้านกองกำลังสุรนารี หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน และตำรวจตระเวนขายแดน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบรืโภค…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 และมอบนโยบายเกี่ยวกับการฝึกทหารใหม่

     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562…

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินสามัคคี รวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ วัดบูรพ์ จังหวัดนครราชสีมา

     เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่กำลังพล และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครราชสีมา พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อม คุณปาริชาต เกียรติสาร…

แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมประชุมสรุปผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2562 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ของ กอ.รมน. ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล

     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารขนาดเล็กกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563

     พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารขนาดเล็กกองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษ 2…

นายกรัฐมนตรีเปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันแก่กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรครบวงจร

     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะเดินทางลงพื้นที่อีสาน โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ ณ…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทอดพระเนตร โครงการ “ทหารพันธุ์ดี”

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทอดพระเนตร โครงการ…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…

แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะน้องทหารใหม่ ผลัด 2 ประจำปี 2562 พร้อมให้โอวาทและขอบคุณน้องๆ ทหารใหม่ที่เสียสละ

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะน้องทหารใหม่ ผลัด 2 ประจำปี 2562 พร้อมให้โอวาทและขอบคุณน้องที่เสียสละเข้ามาทั้งที่สมัครใจ…

แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการพร้อมจัดหาสวัสดิการให้กำลังพลมีความเป็นอยู่ดีขึ้น จากนโยบายต่างๆ ของผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก

     ตามนโยบายของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก กองทัพภาคที่ 2 นำโดย พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2…

ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการต้อนรับทหารใหม่ที่เข้าประจำการตามหน่วยต่างๆ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

     พลโท ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการรับน้องใหม่แห่งกองทัพบกที่จะเข้าประจำการตามหน่วยต่างๆ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2…

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ…

กองทัพภาคที่ 2 รับมอบปูนซีเมนต์จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำนวน 100 ตัน ในการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยและสร้างฝายชะลอน้ำ

     พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ผู้นแทนแม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบปูนซีเมนต์จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง โดย…

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube