แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.2 นำคณะข้าราชการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดต้นสะตือ

     กองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการ กองทัพภาคที่ 2 ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดต้นสะตือ…
อ่านเพิ่มเติม...

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีสมโภชพระพุทธปาฎิหารย์ และทอดผ้าป่าสามัคคี วัดสุคันธาราม จังหวัดอุบลราชธานี

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประกอบพิธีสมโภชพระพุทธปาฎิหารย์ และทอดผ้าป่าสามัคคี วัดสุคันธาราม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นหัวหน้าคณะในการประชุมหารือ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นหัวหน้าคณะในการประชุมหารือ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีบวงสรวงสักการะท่านท้าวสุรนารี ฉลองวันแห่งชัยชนะ ประจำปี ๒๕๖๐

     จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีบวงสรวงสักการะท่านท้าวสุรนารี ฉลองวันแห่งชัยชนะ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารี หรือย่าโม โดยมี…

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีเปิดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

     จังหวัดนครราชสีมา จัดงานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2560 โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2…

กรมสารบรรณทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

กรมสารบรรณทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ดาวโหลด

รอง เสธ.ทภ.2 เปิดการอบรมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดการความรู้ถ่ายทอดความรู้

     พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท รอง เสธ.ทภ.2 เปิดการอบรมวิทยากรและผู้ประสานงานการจัดการความรู้ถ่ายทอดความรู้ ประสานงาน…

แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริงของการฝึก กรม ร.ฉก.ทภ.๒

พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริงของของการฝึก กรม ร.ฉก.ทภ.๒…

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวโหลดไฟล์

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อพบปะพัฒนาสื่อมวลชนอีสานเหนือและแก้ไขปัญหาจัดระเบียบพื้นที่คำชโนด

พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 พบปะพัฒนาสื่อมวลชน ตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน พบปะชี้แจงการดำเนินงานของ ทภ.2 ในห้วงที่ผ่านมา ณ…