ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.ภาค 2

     พลโท สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล ผู้อำนวยสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประจำปี 2562 เยี่ยมคำนับ/หารือ นายวันชัย…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2562

     ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว กองทัพบกได้จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ในระดับภาค กองทัพภาคที่ 2 โดย พลโท ธัญญา…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมชมการสาธิตการฝึกการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ

     พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมชมการสาธิตการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ ในการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุง…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุงกองทัพภาคที่ 2

      พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกการแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุงของกองทัพภาคที่ 2 ( Log ex 62…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 วางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันเสด็จสวรรคต

     พลตรี ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 วางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันเสด็จสวรรคต ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์…

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 2

      เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตรวจเยี่ยม…

แม่บ้านทหารบกจัดกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. ป้องกันโรคไข้เลือดออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ในพื้นที่บ้านพักทหารค่ายสุรนารี

     คุณวัฒณา บุญเทียม รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 (2) พร้อมด้วย พันเอกหญิง สุรางคนา เอี่ยมวิจิตร์…

แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมสามัญประจำปี 62 เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิรับทราบสถานภาพทางการเงิน เพื่อพิจารณาดอกผลกองทุนมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ สำหรับมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมสามัญประจำปี 62 เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิรับทราบสถานภาพทางการเงิน…

พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ปล่อยแถวกำลังพลจากความร่วมมือ การดำเนินการ “รวมพล คนรักษาป่า” ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน

     พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2 ปล่อยแถวกำลังพลจากความร่วมมือระหว่าง กรมทหารพรานที่ 26 และอุทยานแห่งชาติทับลาน…

แม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะข้าราชการทหาร ร่วมถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะข้าราชการทหารหน่วยขึ้นตรง คณะแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ร่วมถวายราชสักการะ…

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดการตรวจสอบ/แข่งขัน การฝึกทางทหารประกอบดนตรี ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ฯ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดการตรวจสอบ/แข่งขัน การฝึกทางทหารประกอบดนตรี ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ฯ…

Pin It on Pinterest