แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีในการกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

    พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีในการกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น…
อ่านเพิ่มเติม...

กองทัพภาคที่ ๒ จัดพิธีน้อมลำรึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒      พลโท ธัญญา เกียรติสาร…

จังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     พสกนิกร ชาวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่วมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น…

รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เปิดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายประสานงาน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ ประจำปี 2563

     พลโท พันธ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายประสานงาน…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น…

พลเอกสุรายุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันวิ่ง “เขาใหญ่มาราธอน 2562”

พลเอกสุรายุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันวิ่ง "เขาใหญ่มาราธอน 2562" โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราขสีมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราขสีมา…

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 110 รูป เนื่องในโอกาส “วันชาติ” “วันพ่อแห่งชาติ”

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562     พลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 110 รูป…

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมการประสานงานกับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

     พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เปิดการอบรมการประสานงานกับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563…

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการสอบอาสาสมัครทหารพราน

     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์…

เสนาธิการกองทัพภาพที่ 2 ร่วมพิธีปิดการฝึกร่วมผสม ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย และ กองทัพบก สหราชอาณาจักร รหัสการฝึก แพนเธอร์โกล์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาพที่ 2 ร่วมพิธีปิดการฝึกร่วมผสม ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย และ…

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube