โพสต์ล่าสุด

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารพลับพลาพิธีและก่อสร้างห้องน้ำ –…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารพลับพลาพิธี และก่อสร้างห้องน้ำ –…

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะให้โอวาทกับน้องๆ ทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 ของพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่…

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ  "ไทยนิยม ยั่งยืน" …

โพสต์ล่าสุด

- ผู้บังคับบัญชา -

House Design

โพสต์ล่าสุด

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารพลับพลาพิธีและก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม…

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารพลับพลาพิธี และก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะให้โอวาทกับน้องๆ ทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 ของพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6, กองพันทหารช่างที่ 6…
อ่านเพิ่มเติม...

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ได้มอบวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของกรมทหารพรานที่…

     พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการ "โครงการฝึกอบรมอาชีพ และฝึกงานให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ" ซึ่งได้มอบวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ  "ไทยนิยม ยั่งยืน"  ซึ่งเป้นเวทีที่ 4 ชองชาวบ้านบอน ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย…
อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะให้โอวาทกับน้องๆ ทหารใหม่ผลัดที่ 1/2561 ของพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6, กองพันทหารช่างที่ 6 และหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 27, กองพันทหารม้าที่ 21…
อ่านเพิ่มเติม...

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ  "ไทยนิยม ยั่งยืน" …

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube