โพสต์ล่าสุด

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม เข้าร่วมโครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา…

     เมื่อ 14 กันยายน 2560   กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย…

เมื่อ 14 กันยายน 2560ได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชนร่วมกับชาวบ้านขุดดินเตรียมฝังเสาเพื่อทำกำแพงวัด ณ วัดโนนทองศรีแก้ว…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม…

     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560   ร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม และนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา…

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนบ้านโนนดู่…

     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น โดย ร้อยโทธวัช หาญแท้ จัดกำลังพล…
- ผู้บังคับบัญชา -

โพสต์ล่าสุด

House Design

โพสต์ล่าสุด

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม เข้าร่วมโครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา…

     เมื่อ 14 กันยายน 2560   กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม จัดชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอเมืองร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอนาแก ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาแก เข้าร่วมโครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา…
อ่านเพิ่มเติม...

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองคาย ได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชนในการฝังเสาเพื่อทำกำแพงวัด

เมื่อ 14 กันยายน 2560ได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชนร่วมกับชาวบ้านขุดดินเตรียมฝังเสาเพื่อทำกำแพงวัด ณ วัดโนนทองศรีแก้ว บ้านดงเหล่า หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
อ่านเพิ่มเติม...

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับจิตอาสาดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560   ร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม และนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการทำความสะอาด เพื่อเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพให้ดูสวยงาม และร่วมปลูกดอกดาวเรือง บริเวณรอบๆพระบรมธาตุนาดูน ณ…
อ่านเพิ่มเติม...

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนบ้านโนนดู่ ซ่อมแซมบ้านของ…

     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น โดย ร้อยโทธวัช หาญแท้ จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนบ้านโนนดู่ ซ่อมแซมบ้านของ นายคำพร แสงฝ้าย ราษฏรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ บ้านเลขที่ 88 บ.โนนดู่ ม.5 ต.กุดกว้าง…
อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ พบปะประชนที่มาร่วมพิธีการเปิด "แปลงเกษตรประชารัฐตามแนวศาสตร์พระราชา" บ้านอินทร์แปลง ตำบลโคกก่อง จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 5…
อ่านเพิ่มเติม...

พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด…

     พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จัดงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการให้กับคณะ พลเอกอาวุโส มิน…
 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!