จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำสโมสรร่วมเริงไชย

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำสโมสรร่วมเริงไชย โดยให้ ผยย.ทภ.2 กำกับดูแลการซ่อม จำนวน 3 รายการ วงเงิน 25,323 บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณ กลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วย งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.2 (บก.ทภ.2)

ดาวโหลด

ประกาศ 4 ธ.ค. 63-2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube