จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารพุทธศาสนสถาน ทภ.2

จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารพุทธศาสนสถาน ทภ.2 ให้ ผยย.ทภ.2 กำกับดูแลการซ่อมปรับปรุง จำนวน 10 รายการ วงเงิน 45,200 บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณ กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 การซ่อมระบบไฟฟ้า-ประปาเร่งด่วน

ดาวโหลด

ประกาศ 4 ธ.ค. 63

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube