จ้างจัดมหรสพในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 จำนวน 56 นาย ให้กับ ร้อย.บก.ทภ.2

จ้างจัดมหรสพในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 จำนวน 56 นาย ให้กับ ร้อย.บก.ทภ.2 จำนวน 2 รายการ วงเงิน 5,800 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณ กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 งบงาน การจัด งานบันเทิงบำรุงขวัญหน่วยทหาร

ดาวโหลด

ประกาศ9ธ.ค.63-2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube