งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารที่พักนักกีฬาภายในพื้นที่ทภ.๒ สำหรับการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๗๐

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬา และอาคารที่พักนักกีฬาภายในพื้นที่ทภ.๒ สำหรับการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๗๐ สำหรับการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๗๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แผนจัดหาที่ ๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬาภายในพื้นที่ ทภ.๒ ให้กับ ช.พัน.๓ พล.ร.๓, ช.๒,
ช.๒ พัน.๒๐๑ และ ช.๒ พัน.๒๐๒ ดำเนินการ

ดาวโหลด

เปิดเผยราคากลาง ลงวันที่ 31.ต.ค 62

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube