ประกาศกองทัพบก เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 60

ประกาศกองทัพบก

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจําปีงบประมาณ 2560

     กองทัพบก มีความประสงคจะรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก คุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 157 อัตรา โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามคําสั่งกองทัพบกที่ ๔๓๖/๒๕๓๗ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญา
บัตร ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2537 มีรายละเอียด ดังนี้.-

ดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

 

Total Page Visits: 6 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest