กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ อัตรา

ด้วย กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน สอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

          ๑. นายสิบการข่าว (ชกท.๙๗๑)  กองข่าว  กองทัพภาคที่ ๒                 จำนวน  ๑  อัตรา
          ๒. เสมียนการเงิน    (ชกท.๗๓๐) แผนกการเงิน กองทัพภาคที่ ๒          จำนวน  ๑  อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ วันศุกร์ที่ ๒ มี.ค.๖๑ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๘ มี.ค.๖๑ (ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท)ในวันเวลาราชการ
ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. ๐๔๔ – ๒๕๕๕๓๐ – ๙ต่อ ๒๒๒๓๒

ดาวโหลด

201822113575240ป

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube