สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
       โดยมี พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก รองแม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณ วิมลจันทร์ นาคจันทึก รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒ และคณะแม่บ้านฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานกองบิน ๑ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest