สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวดนครราชสีมา

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวดนครราชสีมา โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงาน โดยมีคณะข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 เฝ้ารับเสด็จฯ ณ สนามบินกองบิน 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้น เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยัง อาคารเทพรัตน์วิทยารักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่สุรนารี ทรงเปิดอาคาร “เทพรัตน์วิทยารักษ์” ( Debaratana Vittayaraksa ) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

แชร์โพสต์นี้

แบ่งปันโพสต์นี้กับเพื่อนของคุณ!

Facebook

YouTube