สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทอดพระเนตร โครงการ “ทหารพันธุ์ดี”

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทอดพระเนตร โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ภายในค่ายประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้ “ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริ โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ เฝ้าติดตามเสด็จฯ ในพื้นที่พร้อมด้วย คณะข้าราชการในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube