สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณ มานิดา สิงหัษฐิต เป็นผู้แทน ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ คณะข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒ และประชาชนในพื้นที่ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube