สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณ สุรดา ธรรมวินทร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ เฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าอากาสยานนครพนมและถวายความปลอดภัยในพื้นที่ หลังจากนั้นได้เสด็จฯทรงเปิดอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ซึ่งมีคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คหบดี พ่อค้าประชาชนในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

Total Page Visits: 15 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube