พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรนิทรรศการ “วิสาขะบูชา พุทธบารมี”

     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรนิทรรศการ “วิสาขะบูชา พุทธบารมี” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคุณ สุรดา ธรรมวินทร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

  

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube