คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนยังชีพบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ประจำปี ๒๕๕๙

     คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนยังชีพบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ ตามโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และโครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๒๑ ราย แยกเป็น ๑.บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ๑๐๑ ราย ๒.คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ๒๐ ราย ณ ห้องประชุม อุทยานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

Total Page Visits: 26 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ทิ้งคำตอบไว้

Pin It on Pinterest