พิธี รับ-ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทภ.2

     ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสนองพระเดชพระคุณ ให้ แม่ทัพภาคที่ 2 ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ทางสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 จึงได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ระหว่าง คุณศิวาพร สุกปลั่ง (ท่านเก่า) กับ คุณหญิงรัตนาภรณ์ แชจอหอ (ท่านใหม่) ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ทิ้งคำตอบไว้

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest