พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เมืองเจ้าพ่อพระยาแล แดนดอกกระเจียว เกี่ยวข้าวทุ่งลุยลาย

     พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่พบปะผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ของจังหวัดชัยภูมิ ที่ห้องประชุมเขื่อนจุฬาภรณ์ เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือให้ส่วนราชการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และคสช. ให้มีประสิทธิภาพ สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลสู่ประชาชนให้ทั่วถึง เพื่อให้การดำเนินงานของ คสช. เป็นไปตามโรดแมปที่วางไว้ จากนั้นได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม KICK OFF “ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ทั่วทั้งอีสาน” ในแปลงนาของนางการณี ประภาษี ที่บ้านโนนศิลา ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร เนื้อที่จำนวน 5 ไร่ ซึ่งทุกส่วนได้ร่วมมือร่วมใจที่จะสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ชั่วลูกหลาน เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ที่ดำเนินการไปพร้อมกัน เพื่อประกาศว่าพื้นที่ใด ที่พี่น้องยังยากลำบากคิดหาใครไม่ออกให้บอกทหาร เพราะทุกคนคิดเสมอว่าทหารคือลูกหลานประชาชน ซึ่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ย้ำว่าจะร่วมกับทุกภาคส่วนดูและประชาชนให้ดีที่สุด เพื่อให้บ้านเมืองสงบ และเป็นสุขให้จงได้

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

เว็บไซด์แห่งนี้จะยุติการอัพเดทตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

แต่ยังคงเก็บบทความและข่าวประชาสัมพันธ์เก่าไว้

 

สามารถเยี่ยมชม และติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซด์ใหม่ครับ

web.army2.mi.th

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube