รองแม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วย กองพันทหารม้าที่ ๘ กรมทหารม้าที่ ๗

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วย กองพันทหารม้าที่ ๘ กรมทหารม้าที่ ๗ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการกำลังพลและครอบครัว โดยมี พันโท ตระกูล ไทยสมัคร ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๘ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา ณ กองพันทหารม้าที่ ๘ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวันครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ทิ้งคำตอบไว้

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube