พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตจะบรรจบครบรอบ ๑ ปี

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตจะบรรจบครบรอบ ๑ ปี ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐  นั้น กองทัพภาคที่ ๒ โดย พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิต ในดวงใจไทย นิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยนานัปการ อย่างหาที่สุดมิได้ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ ถือเป็นต้นแบบของการดำเนินการชีวิตที่มีคุณค่า ทรงมีพระราชจริยวัตรที่งดงาม และเป็นแบบอย่างโดยแท้ที่ปวงชนชาวไทยควรศึกษาเรียนรู้ และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยกำหนดจัดในห้วงระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในส่วนของกองทัพภาคที่ ๒ จัดกิจกรรม บริเวณลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ และกำหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ นอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่ตั้งของหน่วยโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพล และประชาชนผู้สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้ และร่วมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอปรกิจนานัปการเพื่อประเทศชาติ ตลอดจนพระชนม์ชีพของพระองค์

Total Page Visits: 29 - Today Page Visits: 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube