รองแม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วย กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วย กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการกำลังพลและครอบครัว โดยมี พันโท สุพรเทพ ไชยยงค์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา ณ กองพันทหารราบที่ ๒ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวันครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ทิ้งคำตอบไว้

Pin It on Pinterest