รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาทหารกองประจำการหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาทหารกองประจำการหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความร่วมมือจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีกำลังพล พลทหารกองประจำการจากหน่วยต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เข้าค่ายปรับพื้นฐานฯ ณ ห้องศรีพัชรินทรสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ทิ้งคำตอบไว้

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube