พิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2

     เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 กองทัพภาคที่ 2 กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ระหว่าง คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ภริยา พลเอก วิชัย แชจอหอ รองเสนาธิการทหาร (แม่ทัพภาคที่ 2 ท่านเก่า) กับ คุณ สุรดา ธรรมวินทร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ภริยา พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 (ท่านใหม่) เพื่อให้งานสนับสนุนงานสมาคมให้เดินหน้าได้ต่อเนื่อง  ณ ห้องประชุม 1 ตึกกองกบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Total Page Visits: 31 - Today Page Visits: 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest