แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ดำเนินการโดยกองทัพบก

    พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ดำเนินการโดยกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เนื่องจากปัญหาสภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความตื้นเขิน เกิดการทับถมของตะกอนดิน ในการนี้ กองทัพบก จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน เก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้กับพี่น้องประชาชน โดยใช้หน่วยทหารช่างของกองทัพภาคที่ ๒ เข้าดำเนินการ ทั้งสิ้น ๒๐๘ โครงการ ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด ทั่วทั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

Total Page Visits: 20 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ทิ้งคำตอบไว้

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube