รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างความพร้อมด้านบุคลากรของชุดปฏิบัติการจิตวิทยา

      พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างความพร้อมด้านบุคลากรของชุดปฏิบัติการจิตวิทยา การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานของรัฐบาลและกองทัพบก ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุดปฏิบัติการจิตวิทยา ของกองทัพภาคที่ ๒ ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล และกองทัพบก ให้กับประชาชนในพื้นที่ และให้ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา สร้างการรับรู้ในทุกแผนงาน(แผนงานปกติ แผนงานป้องกันชายแดน และแผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย) ซึ่งจัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๒๓๙ นาย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑ ชั้น ๗ โรงแรมเฮอร์มิเทจ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

Total Page Visits: 101 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ทิ้งคำตอบไว้

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube