กองทัพบกได้สนับสนุนอากาศยาน ฮ.ท.17 ในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     กองทัพบกได้สนับสนุนอากาศยาน ฮ.ท.17 ในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในภาค ตอ./น. การอพยพผู้ป่วย และประชาชน จากพื้นที่วิกฤตไปยังพื้นที่ปลอดภัย การขนส่งเจ้าหน้าที่ การลำเลียงสิ่งอุปกรณ์ เนื่องจากถนนถูกตัดขาด ไม่สามารถให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงการขนย้ายเวชภัณฑ์ และสนับสนุนทางภาคพื้นได้ กองทัพภาคที่ 2 ได้มอบภารกิจให้การสนับสนุนในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 29 จ.สกลนคร ระหว่างเดินทางได้แวะรับกระสอบทรายที่สนามบิน ทบ.สุรนารี กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา จำนวน 24,000 ใบ และรับเวชภัณฑ์สำคัญ ที่มณฑลทหารบกที่ 23 จ.ขอนแก่น เพื่อไปสนับสนุนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สกลนครต่อไป

Total Page Visits: 223 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube