กองทัพภาคที่ 2 จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ด้าน กองทัพภาคที่ 2 และ ภูมิภาคทหารที่ 4 ( regional border committee – RBC ) ประจำปี 2560

     กองทัพภาคที่ 2 จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ด้าน กองทัพภาคที่ 2 และ ภูมิภาคทหารที่ 4 ( regional border committee – RBC ) ประจำปี 2560 โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 เป็นประธานคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคฝ่ายไทย และ พล.อ.เจีย มอน รองผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 เป็นประธานคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคฝ่ายกัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกันบนพื้นฐานของการช่วยเหลือกันและกันในทุกระดับ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนและผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่เป็นปกติสุขฉันท์พี่น้อง ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2560

Total Page Visits: 198 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube