แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานในพิธีเปิดการฝึกซักซ้อม – ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2560

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานในพิธีเปิดการฝึกซักซ้อม – ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์กองพลพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube