ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ เยี่ยม นายวุฒิชัย แว่นจันทร์ บุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ

        คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางมาเยี่ยม นายวุฒิชัย แว่นจันทร์ บุตรที่มีความต้องการพิเศษ โดยมี พันเอก สุระชัย มีหอม ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๒๓ ให้การตอนรับ ณ บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

Total Page Visits: 130 - Today Page Visits: 1

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ทิ้งคำตอบไว้

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube