นางภัสสร์ศิริ เพ็งกรูด รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.2 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดทำและจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

     นางภัสสร์ศิริ เพ็งกรูด รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ และคณะฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดทำและจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วย สภากาชาดไทย ได้งดจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ แต่ได้อนุญาตให้สมาคมแม่บ้านทหารบก จัดทำสลากกาชาดพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๐ ออกจำหน่าย และเชิญชวนสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมบริจาคเงินเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube