แม่ทัพภาคที่ ๒ รับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จาก คุณเศรษฐภัทร จีระกุลธนันต์ และคณะฯ จำนวนข้าวสาร ๑๐ ตัน นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ รับมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จาก คุณเศรษฐภัทร จีระกุลธนันต์ และคณะฯ จำนวนข้าวสาร ๑๐ ตัน เพื่อให้กองทัพภาคที่ ๒ ดำเนินการขนส่งนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และเป็นการทำความดีเพื่อพ่อ ผ่านศูนย์รับบริจาคและส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์ทำความสะอาด และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ โดยรถบรรทุกพ่วงจ้างเหมาบริษัทเอกชน จำนวน ๓ คัน เพื่อส่งต่อไปยัง กองทัพภาคที่ ๔ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในลักษณะการฟื้นฟูหลังน้ำลด ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Total Page Visits: 172 - Today Page Visits: 2

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เขียน

ความเห็นถูกปิด แต่ ติดตาม และแผงควบคุมที่มีการเปิด

Pin It on Pinterest

Facebook

YouTube